Heinälato

Talousrakennusten viereen ja pelloille rakennettiin latoja heinien säilytystä varten. Kotiseutumuseon lato on viistoseinäinen lato, jossa ladon sivuseinät levenevät alhaalta ylöspäin. Vinot seinät edesauttoivat tuoreen heinän kuivumista. Heinät ladottiin latoon sivuseinille ja keskikohta saatettiin jättää tyhjäksi. Vinot seinät estivät heiniä painumasta kasaan ja tuuli pihalsi harvan seinärakenteen läpi heiniä kuivaksi. Ladon seinärakenteen aineksina käytettiin pyöreitä kuorittuja kuusi- tai mäntyhirsiä. Heinälatojen käyttö väheni kun maataloudessa alettiin varastoida heiniä navetan ylisille, heinävinteille.

Heinälato on tuotu kotiseutumuseolle Suomussalmen Kiannan Salonsaaresta.

Lähde: Toivo Vuorela. Suomalainen kansankulttuuri, 1975. Suomussalmen kotiseutumuseon aineisto.

heinalato_pieni1