Museon tehtävä ja esineet

Esineet kertovat omaa tarinaansa menneistä ajoista. Kotiseutumuseon tehtävänä on toimia tiedon välittäjänä ja kertojana. Museon esineet muodostavat olennaisen osan museon kokonaisuutta. Kotiseutumuseo on niin sanottu ei-ammatillisesti hoidettu museo. Verrattuna niin sanottuun ammattimuseoon, kotiseutumuseo eroaa niistä niin, että sieltä puuttuu ympärivuoden työskentelevä museoalan koulutuksen saanut henkilöstö.

Kotiseutuseutumuseon kaltaiset museot ovat auki pääsääntöisesti vain kesäisin. Suomessa on noin tuhat kotiseutumuseon kaltaista paikallismuseota, jotka ovat yhdistysten ja kuntien ylläpitämiä. Kirkkoniemessä sijaitsevan kotiseutumuseon omistaa Suomussalmen kunta. Kunnan kulttuuripalvelut ylläpitävät museota ja kehittävät sen toimintaa yhdessä museon henkilökunnan kanssa. Kotiseutumuseotyön motivaationa toimii rakkaus kotiseutuun ja sen historiaan.

Museoiden työhön kuuluvat esineiden erilaiset luettelointimenetelmät. Kotiseutumuseon esineistöä on luetteloitu ja valokuvattu museon alkuajoista lähtien. Esineet on merkitty numerosarjoilla, niin sanotuilla diarionumeroilla museon esineluttelotietoihin. Luetteloimalla museot tietävät millaisia esineitä ja kuinka paljon heidän omistuksessaan on esineistöä. Esineiden tietoihin on kerätty luettelointi tapojen muuttuessa monenlaista informaatiota. Esimerkiksi kuka esineen on tehnyt, omistanut tai lahjoittanut, ja mikä on ollut esineen käyttötarkoitus. Pelkän luetteloinnin lisäksi on tärkeää, että esineiden koko tarina olisi tallennettuna, jotta tieto siirtyisi saumattomasti myös tuleville sukupolville. Museon esineet ovat pääosin kaikki näkyvillä alueen rakennuksissa. Esineitä tulee kunnioittaa ja niiden koskettelussa on oltava erityisen varovainen. Osa hauraista pyynti- tai tuohiesineistä ovat niin vanhoja, että niitä olisi lähes mahdotonta korjata.

Haluatko tehdä esinelahjoituksen?

Museon tehtävänä on kuvastaa 1800-1900 -lukujen Kainuulaista elämäntapaa.  Kotiseutumuseon esinekokoelmassa on jo lähes tuhat esinettä. Museolla on monia esineitä useita kappaleita. Välttyäksemme uusien samankaltaisten esineiden pyydämme teitä käymään museolla ja keskustelemaan asiasta henkilökunnan kanssa. Museon rajalliset säilytystilat vaikuttavat esineiden vastaanottamiseen.

429-pitsit